Thunder Twenty

20 Kraftige “stjerneraketter”, som stiger i jevn rekkefølge, og dekker himmelen med stjerner og drønn.

  • 20 skudd
  • 700 gram krutt
  • Ca 45 sekunders varighet