Blockbuster

Nyhet
73 skudd, 984 gr. krutt, Ca. 55 sekunders varighet