Info til forhandler

Norge har ett av verdens strengeste regelverk. Festival Fyrverkeri AS er medlem av Norsk Pyrotekniske Bransjeråd og vil bidra til å gjøre bruken av fyrverkeri tryggere.
Nedenfor finner du lenker til skjema, kurs og materiell som alle er nyttige dersom du ønsker å bli forhandler.

DM nettbasert vil bli publisert på forsiden før salgsstart hvert år:

SØKNADSSKJEMA

Klikk her for å laste ned søknadsskjema,

For å bli fyrverkeriforhandler trengs spesiell tillatelse, og det må søkes det lokale brannvesen innen 30. april. DSB har utarbeidet et felles søknadsskjema, som kan lastes ned ved å klikke på teksten over. Enkelte kommuner benytter egne skjemaer, eller søknaden må sendes elektronisk. Ta kontakt med oss, vi bidrar så gjerne med hjelp.

DSB regelverk

PYROTEKNISKE KURS

Klikk her for å se full oversikt.

losivforskriften § 2-1 er virksomheter som driver handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri pålagt å utpeke en kompetent person, og ved behov stedfortredere, som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte. Det skal kunne dokumenteres tilfredsstillende kunnskaper om de fyrverkeri-artiklene som selges jf. § 9-4. Denne kunnskapen skal erverves gjennom kurs i handel med fyrverkeri.

 

MEDIEBIBLIOTEK

Klikk her for å se mediebibliotek.

Festival Fyrverkeri har et stort mediebibliotek tilgjengelig for våre forhandlere. Her finner du bilder av alle våre produkter i høyoppløselige filer.
Vel egnet til annonsering og markesføring av ditt utsalgssted.
Login og passord får du ved henvendelse til oss.