Salg av fyrverkeri genererer trafikk og økt omsetning med god fortjeneste,
i en ellers stille periode.

SORTIMENT/MENGDE

For hver enkelt forhandler tar vi utgangspunkt i geografisk nedslagsfelt, konkurrerende utsalg
og erfaringsmessig omsetning.

MARKEDSFØRING

Marketing miksen tilpasses det enkelte utsalgssted. Vi tilbyr:
• Materiell til utsalgssted (POS-materiell)
Utendørs og innendørs plakatering, diskfronter, beachflagg, skydansere, portaler, mm
• Annonsering
Ferdig utarbeidete DMer og avisannonser
• Nett:
Facebook og hjemmeside med bl.a. fullstendig sortementpresentasjon, videolinker og
forhandleroversikt

SUPPLERINGSLAGER

Vi har representanter, som dekker hele landet, med suppleringslager følgende steder:
Hovedkontor / lager: Kristiansand
Suppleringslager: Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund.

MARKEDSSTØTTE

Markedsstøtte ved deltagelse på DM / dokumentert markedsføring.

BRUTTOFORTJENSTE

Forhandlerne har en bruttofortjeneste på ca. 50%.

SALGSPERIODE

Rogaland, Hordaland og deler av Oppland: 30-31/12
Agder: 29-31/12
Resten av landet: 27-31/12
(Avvik kan forekomme).

RETUR

Etter endt salg, har vi returordninger for restlager av fyrverkeri.

OFFENTLIGE KRAV

• Søknad skal sendes det lokale brannvesen innen 30. april.
(Festival Fyrverkeri bistår med utarbeidelse av søknad).
• Hvis butikken ikke har egnet rom til oppbevaring, tilbys leie av konteiner.
• Ved bolig i samme bygg som butikken eller ved sentertilknytning, må salget foregå utendørs.
I slike tilfeller, formidles kontakt med leverandør av salgstelt, eller det kan tilbys leie / kjøp av
salgsvogn.
• Ansvarshavende og eventuell stedfortreder, må gjennomføre kurs i regi av Norsk
Brannvernforening. (Vi bistår med påmelding) Etter gjennomført kurs og bestått eksamen vil
alle få et sertifikat som kompetent person. Sertifikatet har en gyldighet på fem (5) år.
• Våre distriktssjefer kjenner til hvilke potensiale som ligger til grunn for hver enkelt, og vil bistå
med prosessen.

KONTAKT:

Trond Udjus Salgssjef tlf 932 81 088 e-post: trondu@festivalfyrverkeri.no
Arild Dyve Markedssjef tlf 932 81 083 e-post: arild@festivalfyrverkeri.no