Festival Fyrverkeri`s personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Festival Fyrverkeri As samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen gjelder bruk av våre nettsider og informasjon du legger igjen der, samt data vi får knyttet til våre kundeforhold.

Ansvarlig for behandlingen

Festival Fyrverkeri As, org.nr. 960 719 018, Mjåvannsvegen 51, 4628 Kristiansand, er den som behandler dine personopplysninger. Kontaktinformasjon oppgitt nederst i denne erklæringen.

Kilder for personopplysninger vi behandler

Vi samler informasjon om deg på følgende måter:

  • Gjennom data du selv oppgir til oss som navn, telefonnummer eller epost gjennom våre kontaktsider.
  • Direkte til oss gjennom en av våre ansatte.

Bruk av våre nettsider

Bruk av cookies m.m.

En «cookie», også kalt informasjonskapsel, er en tekstfil som lagres i nettleseren. Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder idag. Flertallet av nettlesere som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.

Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.

Google Analytics

Festival Fyrverkeri As bruker Google Analytics for å analysere bruken av Festival Fyrverkeri sine nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Festival Fyrverkeri As bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Testing

Dine personopplysninger kan i noen tilfeller brukes for å teste våre tjenester, eller i forbindelse med forbedringen av tjenestene våre. Dette er tester utført av oss internt.

Formål og grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger enten på grunnlag av samtykke eller for å oppfylle en avtale som er inngått mellom oss.

Avtale: Vi lagrer dine personopplysninger for å ivareta forpliktelser knyttet til spesifikke avtaler.

Samtykke: For kommunikasjon som f.eks. distribusjon av nyhetsbrev.

Informasjon om dine samtykker kan du få ved å kontakte oss. Se kontaktinformasjon nederst i denne erklæringen.

Tilgang til dine personopplysninger

Festival Fyrverkeri As gjennomfører tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tilpasninger av alle våre tjenester, for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie. Kun ansatte hos Festival Fyrverkeri AS, med behov for tilgang, har anledning til å se dine personopplysninger. Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dine personopplysninger. Dette styres i alle tilfeller av databehandleravtale mellom oss og våre leverandører.

I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd gjeldende lover, regler og retningslinjer for utlevering av slike data.

Lagring

Festival Fyrverkeri As lagrer i utgangspunktet dine personopplysninger så lenge vi har kontraktsmessige eller lovpålagte forpliktelser for dette (f.eks. bokføring), eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen (bedt om å bli fjernet fra en distribusjonsliste du tidligere har akseptert å bli med på). Vi gjennomfører årlig en revisjon av våre lagrede personopplysninger og sletter eller anonymiserer all data vi ikke lenger har formålsmessig behov for.

Du har rett til å kreve dine personopplysninger slettet når som helst. Ønsker du dette, ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i nederst av denne avtalen.

Ved salg av tjenester er vi lovpålagt å lagre informasjon om dette etter bokføringsloven, for tiden i minimum fem år.

Om sikkerhet

Regler for bruk og lagring av personopplysninger stiller strenge krav til sikkerhet, både teknisk og organisatorisk, for å forhindre tap, innsyn eller andre risikoer. Festival Fyrverkeri As forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av dine personopplysninger i tråd med lovgivning, utvikling og forbedrede muligheter.

Dine personopplysninger behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Vi krever at alle våre leverandører etterlever dette kravet til sikkerhet. Vi selger eller deler aldri dine personopplysninger med noen tredjepart utover våre tjenesteleverandører.

Dine rettigheter

Utover din rett til informasjon om hva slags personopplysninger vi lagrer om deg, og hvordan disse brukes, har du flere andre rettigheter vi vil informere deg om.

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysninger vi har lagret om deg, samt å endre feilaktige opplysninger. I tillegg kan du kreve sletting av personopplysninger.

Du har rett til å kunne se, endre eller trekke tilbake dine samtykker.

Din rett til sletting påvirker ikke vår lovpålagte plikt til å lagre personopplysninger eksempelvis for å oppfylle krav til bokføring. I slike tilfeller bruker vi ikke personopplysningene til noe annet etter en begjæring om sletting.

Skulle du ha noen innsigelser vedrørende vår behandling av dine personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet vedrørende behandling av personopplysninger. 

Endringer eller oppdateringer

Festival Fyrverkeri AS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med til enhver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Endringene publiseres på vår nettside festivalfyrverkeri.no. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg, vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.

Kontakt oss

Utover å kontakte vårt kontor eller ansatte, kan du kontakte oss via post, epost eller telefon. Vi vil svare deg så snart som mulig.

Ved innsynsbegjæringer skal vi vederlagsfritt besvare din begjæring innen 30 dager.

Festival Fyrverkeri As
Mjåvannsvegen 51
4628 Kristiansand
Tlf: 38 18 40 40
Epost: Post@festivalfyrverkeri.no