Falcon

28 skudd, 500 gr. krutt, Ca. 40 sekunders varighet