Thunder Madness

Høy intensitet og kjappe effektskift

  • 150 skudd
  • 995 gr krutt
  • ca 70 sekunders varighet