Søknad

 • Søknad om tillatelse

  til handel og oppbevaring av pyroteknisk vare til kommunen.

 • For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven paragraf 11 første ledd være 2 måneder. Søknaden sendes til det lokale brannvesen, og må være innsendt innen 1. Mai i salgsåret.

  Paragraf 7-1, Tillatelse til oppbevaring. Den som skal oppbevare eksplosiv må ha tillatelse. Kommunen gir tillatelse til oppbevaring av pyroteknisk vare i mengder opp til 500kg netto i 2 containere plassert med 10 meters mellomrom

 • Varetype: Kat. 2 og 3
 • Søkers vareleverandør: Festival Fyrverkeri AS

 • Søkers underskrift

 • For tillatelsen gjelder følgene vilkår, jfr. Forskrift av 26. Juino 2002 om hånderting av eksplosjonsfarlig stoff paragraf 9-1
 • Søknad innvilget den.____________av_______________________________
 • Tillatelsen er gyldig til:_____________________
 • Brannsjefens underskrift og stempel

  HR-125