60871 Hunting Tiger

Det gjøres oppmerksom på at tilbakekalling kun er aktuell for Batch Nr. 60871-2020HF.

Tilbakekallingen omfatter således ikke batterier med samme nummer og navn men med annet Batch Nr.

 

Årsak til tilbakekalling er at testresultater viser oversteg av lydkrav, samt ett tilfelle av sprengning av rør.

Det er få av disse batteriene som er sendt ut til butikker, og butikker som har mottatt disse er informert og vil ta disse bort fra salg. Vi ber likevel publikum være oppmerksom på om et kjøpt batterier av denne type innehar dette aktuelle Batch Nr.

Hvis dette oppdages ber vi at batteriet leveres tilbake til butikk hvor dette ble kjøpt slik at dette forsvarlig kan bli destruert, og kjøpsbeløp kan tilbakebetales til kunde.